онлайн-курс

Тестувальник
з нуля

Курс на якому ти навчишся знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків і зможеш отримати офер в IT.
 • 4 місяці тривалість
 • Бонусний модуль по AI
 • Стажування
 • Курс англійської

Чому вчитись на QA

Популярний IT-напрямок
Це найбільш популярний напрямок роботи в ІТ серед початківців та тих, хто змінює поточну професію на ІТ-фахівця.
В IT без знання коду
Позиція на якій не потрбіно писати код чи мати технічну освіту.
Працювати онлайн&офлайн
Щоб керувати проектами, не потрібно знаходитись в офісі, саме так. Ти зможеш працювати із дому, офісу, кафе або навіть на пляжі.
Карʼєрний ріст
Влаштуватися на позицію молодшого тестувальника в ІТ компанію можна одразу після курсів.

Програма навчання

4 місяця

18 модуля

32 занять

22 годин

Вступ до 1 модуля
Чому необхідне тестування
Цілі тестування
Як ви можете оцінити якість тестування
Сім принципів тестування
Різниця між QA та QC? За що відповідає QA, а за що QC?
Робочий день тестувальника. Як може розвиватися тестувальник по зп и взагалі карьєрі
Які поля повинні бути присутніми в баг репорті
Практичний приклад якості продукту
Приклад баг репорту
Онбордінг у новій команді

 

Домашнє завдання: Вправи з баг репортом. Встановити LightShot.

Що таке STLC (Software Testing Life Cycle). Назвіть і опишіть етапи STLC?
Що таке SDLC? Які особливості у моделі Waterfall, особливості Agile.
Цикл життя бага (Bug life cycle)?
Що таке чекліст, навіщо цей документ використовують?
Що таке тест кейс, основні поля тест кейса?
Що таке тестова стратегія і коли її використовують?
Що таке use case.
Різниця між use case і test case.
Що таке test suite.
Що таке тест план. Навіщо цей документ використовують?
● планування тестування
● дії щодо планування
● критерії входу та виходу
● оцінка трудовитрат
● підходи до тестування
● контроль процесу тестування
● тестові метрики та моніторинг прогресу
● дії щодо контролю тестування
● звітність із тестування
● що таке валідація та верифікація (validation & verification)? Різниця між ними.
● ризики та тестування
● ризики проекту
● ризики продукту

 

Домашнє завдання: Пишемо тест-план по прикладу. Баг репорт.

Вступ до 3 модуля
1. Що таке регресія і коли ми її виконуємо? Які тести входять в regression suite?
2. Які типи тестування можна назвати: не функціональними, функціональними.
3.Які рівні тестування ПЗ ви знаєте? Що ми тестуємо на кожному етапі розробки продукту?
4. Mодульне тестування
5. Iнтеграційне тестування
6. Cистемне тестування
7. Приймальне тестування
8. Альфа та Бета тестування
9. Розкажіть про Performance Testing: що це таке, які типи тестування бувають в Performance Testing.
10. Що таке позитивне (positive) і негативний (negative) тестування? Яких тест кейсів більше: позитивних або негативних? Які мають більший пріоритет
11. Що таке RTM (requirements tracebility matrix)? Навіщо вона потрібна і коли її потрібно використовувати?
12. Як виміряти покриттям функціоналу тестами?
13. Що таке error-handling testing?
14. Що таке white/grey/block box testing? Які типи white/grey/block тестування ви використовували?
15. Що таке статичне і динамічне тестування?
16. Що таке smoke testing? Коли варто використовувати smoke, а коли regression тестування?
17. Різниця між smoke і sanity тестуванням?
18. Що таке end-to-end тестування? В яких випадках застосовують цей вид тестування?
19. Що таке ad-hoc testing?
20. Що таке exploratory testing?
21. Різниця між exploratory і ad-hoc тестуванням?
22. Що таке приймальне тестування (Acceptance testing)? На якому етапі розробки воно виконується?
23. Які типи навантажувального тестування (performance testing) ви знаєте?
24. Що таке аутентифікація (authentication) і авторизація (authorization)?
25. Що таке білд (build) і навіщо йому ставлять версії? Поясніть цю версію билда 1.55.2 і 0.9.3?
26. Що таке alpha і beta тестування, на якому рівні тестування вони виконуються?
27. Що таке security testing?
28. Що таке SQL injection?
29. Що таке XSS attack?
30. Основні веб-елементи і їх назви.

Домашнє завдання: Написати тест-кейс, чек-лист. Вивчити таблицю типів тестування.

Вступ до 4 блоку
1. Розкажіть про Agile методологію. Аджайл маніфест.
2. Що таке Kanban і Scrum. Різниця між ними.
3. Для чого команді використовувати Scrum фреймворк? Які є мітинги, ролі в Scrum. Навіщо команді використовувати Scrum. Документація в Scrum.
4. Як виміряти покриттям функціоналу тестами?
5. Вартість дефектів
6. Характеристики моделей розробки
7. Секвентальні моделі (Waterfall, V-model)
8. Ітеративно-інкрементні моделі (Agile, Kanban, Scrum)
9. Приклад SQL. Перші вправи з SQL

Домашнє завдання: Практика SQL. Баг репорт, чек-ліст.

Модуль 5. SQL

Вступ
1. SQL запити з обмеженнями WHERE
2. SQL Operators Like, !=, Not Like
3. SQL DISTINCT, Limit, Order by, DESC, offset
4. SQL INNER JOIN theory
5. SQL INNER JOIN practice
6. SQL JOINS види

Модуль 6 . Які техніки тест дизайну ви знаєте, навіщо потрібні техніки тест дизайну?

Вступ Техніки тест дизайну
Що таке Equivalence partitioning (classes), як ця техніка застосовується? Навести приклад де можна застосувати класи еквівалентності і не можна застосувати граничні значення?
Що таке граничні значення (Boundary values), як ця техніка застосовується? Навести приклад, де можна застосувати цю техніку.
Що таке таблиця прийняття рішень (Decision table), як ця техніка застосовується? Навести приклад, де можна застосувати цю техніку.
Що таке Pairwise тестінг, як ця техніка застосовується? Навести приклад, де можна застосувати цю техніку.
Що таке State transition testing, як ця техніка застосовується? Навести приклад, де можна застосувати цю техніку.
Практика SQL
Декомпозиція
Домашнє завдання: Написати граничні значення, еквівалентні класи. Практика SQL

Модуль 7. Як працює WEB

Вступ до 7 модулю
Що таке кукіси, де вони зберігаються, як потрапляють на клієнт, як передаються на сервер? Навіщо потрібні кукіси?
Приклад кукісів
Як працює клієнт-сервер? Наведіть приклади клієнтів. Наведіть приклад, де використовується тільки клієнт, клієнт-сервер, клієнт-сервер-БД.
Що таке TCP/IP модель? Навіщо вона потрібна, які рівні є в цій моделі, опишіть кожен з рівнів і які протоколи використовуються на кожному з рівнів?
Що таке HTTP з’єднання? З чого складається HTTP запит та відповідь. Назвіть пару базових хедерів.
Які ви знаєте статус коди (status codes) в HTTP? Що означають такі статус коди: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500, 502, 503.
Які ви знаєте основні HTTP методи? Різниця між методом GET і POST.
Що таке CRUD?
Навіщо потрібен HTTPS? Від чого захищає HTTPS? Man in the middle атака. Що таке TLS? Яка частина запиту шифрується в HTTPS протоколі.
Chrome DevTools. Які ви знаєте інструменти, ніж ви користувалися. Опишіть функціонал вкладки Network, Console, Elements?
Що таке browser cashe і навіщо він використовується. Навіщо потрібно чистити кеш?
Розкажіть особливості REST архітектури? GraphQL? SOAP
Які лінукс команди ви знаєте? Що роблять команди cp, mv, mkdir, cd, grep, touch, nano, cat, rm?
Ви ввели в браузері назву сайту (https://dou.ua) і натиснули Enter. Опишіть весь процес завантаження сторінки від DNS до завантаження стилів.

Як встановлюється зашифроване з’єднання по TLS?
TCP vs UDP?
TCP/IP це? Модель OSI? Рівні, протоколи.
DNS протокол – для чого потрібен?
Введення в Postman

Домашнє завдання: Робота з Network

Модуль 8. Мобільне тестування

Вступ мобільне тестування
Різниця між Native/Hybrid/Web mobile apps.
Що ви знаєте про PWA додатки?
Різниця між емулятором і симулятором. Які емулятори ви використовували, як вони вам допомогли в тестуванні? Як добути логи нативного чи гібридного додатку? Як добути логи веб мобайл додатку? Як протестувати веб додаток без телефону?
Що потрібно перевірити при тестуванні мобільного додатка?
Тестування Android та iOS відмінності
Jira
Едикейшен скрам, робота з командами, бонус кращій команді

Домашнє завдання: тестування мобільного додатка, баг-репорти, тест-кейси

Модуль 9. Практика SQL

SQL оператори: JOIN vs LEFT JOIN, UNION vs UNION ALL, HAVING, IN vs EXISTS, GROUP BY vs DISTINCT. Primary vs Foreign key.
Вступ
NULL, IS NOT NULL
SUM, MAX, COUNT, AVG – Функції агрегації
Alias
Having

Домашнє завдання: Пройти повністю SQLbolt

Модуль 10. Postman

Вступ
Що таке Postman? Версії (веб, десктоп і т.д.).
“Воркспейс, папки, коллекції. Інструментарій.”
Токени, bearer та JWT. Змінні та їх типи.
OpenAPI та документація.

Домашнє завдання: Отримати Postman сертифікат.

Модуль 11. Підготовка до роботи з JS

Вступ
Редактори коду. Що таке IDE? Що таке Eslint?
Створення проекту та підключення JS
Що таке Git, підключення Git до проекту, команди git. Як працювати з різних комп’ютерів з git
Підключення до git аккаунту через SSH

Домашнє завдання: Створити свій проект і підключити до нього JS та Git

Модуль 12. Основи JS

Вступ
Змінні та строгий режим. Правила назви змінних. Типізація даних, види типів. typeof
Спілкування з користувачем. Console log, prompt та alert
Умови та логічні оператори. ==, ===, !=, ||, &&
Цикли for, while, do while. Що таке switch case. Що таке if else. Break, continue. Цикл в циклі
Функції та їх складові. Аргументи та return. Анонімні функції, стрілочні функції
“Методи та властивості рядків та чисел”
“Callback-функції”
Масиви. Створення масиву. Дії над масивами. Корисні методи типу split та pop. Псевдомасиви.
Базові алгоритми в цілому та в JS

Модуль 13. ООП та поглиблення в JS

Вступ
Об’єкти, їх структура (ключ-значення), дії з об’єктами
“Динамічна типізація”
Що таке ООП, принципи
Отримання елементів на сторінці та дії з ними
Події та обробники подій
Навігація за DOM-елементами, data-атрибути
“Рекурсія”

Модуль 14. Працевлаштування

Резюме
Реєстрація в Djinni, сторінка на LinkedIn
Тестові співбесіди
Soft skills, Hard skills
Повторюємо всі питання
Співбесіда англіською

Модуль 15. Практичні питання по QA

Що має сенс автоматизувати, а що не потрібно автоматизувати? Що потрібно автоматизувати в першу чергу?
Як би ви протестували дверну ручку, олівець, калькулятор, ліфт.
Як приступите до тестування функціональності, якщо немає вимог?
Що ви будуте робити, якщо не встигаєте провести регресію?
Як впливає зміна вимог на тестовий процес. Що ви будете робити, якщо вимоги зміняться?
Коли можна завершувати тестування?
Як ви будете взаємодіяти з розробником/продукт овнером/проджект менеджером, якщо у вас виникнуть питання?
Які типи тестів ви б використовували для тестування веб?
Ви знайшли баг на сотому білді. Перевірили – в 99 теж такий баг. Як дізнатися, починаючи з якого білду з’явився цей баг?
Ти один на роботі, тобі дзвонить клієнт і каже, що при запуску додатку він крешиться. Твої дії? Що спитаєш у клієнта (ПО)?
Є форма логіну. Вводимо валідний логін та пароль, клікаємо на “Сайн Ін” – нічого не відбувається. Твої дії?
Ти приходиш в п’ятницю на роботу і бачиш 5 термінових задач, які треба протестувати. Як будеш розставляти пріоритети? Чому?
У вас два проєкти і два ПМи просять терміново протестити нові фічі з високим пріоритетом, але часу у вас вистачає лише для однієї. Що будете робити?
Ви прийшли в компанію, з чого будете починати ваше тестування?/як будувати процес тестування на проєкті без тестувальника? А якщо у вас 4 дня до деплою фічі на дев сервер.
В документації написано, що відро має переміщатися з точки А в точку Б, а дизайнер намалював все навпаки і відро з диркою.
Дзвонить клієнт і каже, що у нього зависає додаток. Як будете локалізувати баг (які питання задавати) та як заводити баг репорт (поля і атачментси, пріоритет)?
Розробник вас ігнорить. Ваші дії?
У розробника не репродюситься баг. Ваші дії?
Коли ти можеш відмовитися від тестування? (коли в цьому немає сенсу?)
Якщо помилка на бекенді, яку інформацію маєте надати розробнику?
Що будете робити, якщо не встигаєте закінчити задачі вчасно?
Як впливає зміна вимог на тестовий процес. Що ви будете робити якщо вимоги зміняться?
Як приступите до тестування функціональності, якщо немає вимог?
Як би ви себе вели якби були заблоковані в процесі тестування завдань?
Як би ви себе вели якби на проекті часто змінювалися пріоритети завдань?

Модуль 16. Питання, відповіді на які потрібно підготувати англійською мовою

Describe projects you’ve worked in
How do you imagine day-to-day work of QA engineer.
Explain how do you imagine your responsibilities in the first week?
Explain how would you build the testing process on any project?

Домашнє завдання: отримати оффер Junior QA

7. SQL Left JOIN

 

 

Онлайн-воркшоп із експертом IT-ринку #1

Онлайн-воркшоп із експертом IT-ринку #2

Хто може стати тестувальником?

Якщо ти хочеш почати кар’єру в ІТ або шукаєш професійного росту – цей курс для тебе.

Результати після курсу

Як проходить навчання

ПРАКТИКА
Ти отримуєш реальний досвід і навички, працюючи над різноманітними проєктами та завданнями, що сприятимуть твоєму професійному розвитку.
ТЕОРІЯ
Відеозаписи кожного заняття завжди доступні, ти можеш повернутись до них у зручний час. Також, ти отримаєш доступ до додаткових матеріалів: гайдів, чек-листів, інструкцій з використання інструментів
ДОМАШКА
Індивідуальний підхід і зворотній зв’язок по всім питанням курсу і практики для кожного нашого студента
РОБОТА В IT
Найкращім студентам курсу ми допомогаємо отримати перший офер або стажування у наших компаніях-партнерах. А також, модуль з HR-ом по підготовці до співбесіди.
Попередній
Далі

Наші викладачі

Наші викладачі – це практикуючі інженери ТОП ІТ компаній.

Анатолій Вінарчук

 • Senior QA Engineer. Близько 10 років практичного досвіду в мануальному тестуванні
 • Досвід як у web тестуванні, так і в тестуванні мобільних додатків
 • 5+ років менторства
 • Захоплюється технікою, має активну життєву позицію. Подорожує та постійно вивчає нове

 • Паскевський Євген

 • QA Engineer GlobalLogic
 • Більше 6 років практичного досвіду.
 • В професійному кейсі масштабні ІТ проект передових компаній
 • Близько 100-тні проведених QA тестувань
 • Серед клієнтів компанії: Powercode, Epam, GlobalLogic

 • Катерина Коновалова

 • Вчилася у працівника Google
 • Працювала у державній IT компанії, була Technical Writer для державних службовців
 • Зараз працює в ірландській компанії, яка також багато взаємодіє з державними департаментами
 • У вивченні матеріалу вважає головним практику і супроводження до офферу Junior QA

 • 👉 Демо-урок курсу Project manager

  Доступ до уроку можна отримати після реєстрації нижче. Посилання на урок прийде на вказаний e-mail.

  Залиште заявку тут

  Реєструючись та натискаючи кнопку «Записатися», ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності

  демо-урок з курсу

  Відправлено!

  Посилання на демо-урок надіслано на e-mail, який ви вказали у формі.

  Хочу купити курс у розстрочку

  Надішліть нам ваші контакти і наш менеджер передзвонить вам, щоб відповісти на всі питання про навчання у нашій Академії1

  Натискаючи на кнопку я погоджуюсь з політикою конфіденційності