IT Generation -

твоя можливість безкоштовно отримати IT спеціальність мрії

ПРО ПРОЄКТ

ІТ Generation — освітній проєкт безоплатного навчання ІТ-спеціальностям українців, котрі не мають досвіду у цій сфері. Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity Foundation та Львівським IT Кластером, а також при сприянні Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

Основна мета ІТ Generation – допомогти талановитим українцям знайти себе в одній з найперспективніших сфер, продовжити працювати та розвивати українську економіку заради перемоги та успішного майбутнього нашої держави.

Проєкт має три важливі цілі:

 • допомогти людям, які втратили роботу, здобути нову професію і знову почати працювати
 • частково розв’язати проблему дефіциту кадрів в ІТ-галузі
 • стимулювати розвиток edtech як важливого сегмента у сфері підготовки кадрів для ІТ.

ХТО ЗМОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

Громадянин(ка) України
Віком від 21 до 60 років

Не здобуває формальну освіту та не має кваліфікації в галузі ІТ

Не має досвіду роботи в галузі ІТ

ОБЕРІТЬ СВОЮ ПРОГРАМУ

FRONTEND РОЗРОБКА

Навчися робити повноцінний сайт, починаючи від макета до завантаження на хостинг та стань високооплачуваним спеціалістом в IT

Онлайн

формат

4 місяці

тривалість

21 900 грн

вартість

Модуль 1. Введення в HTML
Клієнт-серверна архітектура.
Презентація HTML.
Теги form та table. Налаштування VS Code


Модуль 2. CSS
Введення в CSS.Огляд блокової моделі
Методології BEM та OOCSS
Основні CSS властивості. Робота з шрифтами


Модуль 3. Flexbox, Grid, Анімація
Flexbox.
Grid.
Адаптивність за допомогою @media.
Створення анімацій за допомогою transition.
Створення анімацій за допомогою animation @keyframes.


Модуль 4. JavaScript
Вступ до JS
Змінні.Типи даних.
Тернарний та логічні оператори
Інструкція switch.
Цикли: for, while, do..while.
Function Declaration и Function Expression.
Анонімні функції.
Функція callback.
Функції alert, prompt, confirm.


Модуль 5. Цикли та об’єкти
Об’єкти. Методи об’єктів
Копіювання об’єктів та посилання
Масиви. Методи масивів


Модуль 6. Масиви в Javascript
Масиви. Вчимося створювати масиви
Методи масивів
Використання циклів.


Модуль 7. Дані. Контекст виконання функцій. Глобальний об’єкт window
Контекст виклика і this. Методи call. bind та apply.
Функції конструктори. Дескриптори об’єктів.
Local та Sesion storages. Дата та час
Глобальний об’єкт window. Об’єкт лексичного оточення.


Модуль 8. Робота з сервером. OOP
Замикання.
Оператор try/catch/finally.
Синтаксис setTimeout/setInterval.
Як влаштований Event Loop в JavaScript.
OOP та його принципи.


Модуль 9. DOM та асинхронний JavaScript
Об’єкт Promise.
Функції async/await в JS.
DOM/BOM. Вибір елементів на сторінці.


Модуль 10. NPM/Yann. Jsx. Віртуальний DOM
NPM та Yarn. Огляд властивостей Webpack. Робота з import/export
Огляд структури React додатку.
JSX та props: Рендеринг списків та Conditional рендеринг .
Віртуальний DOM.
Обробка подій. Контролюємі та не контролюємі компоненти.


Модуль 11. Життєвий цикл компонентів. React Context. Портали
Життєвий цикл компонента.
Створення ErrorBoundary.
React-router-dom.
Портали


Модуль 12. Основні React хуки
Хук useState.
Хук useRef.
Хук useEffect.
Хук useMemo.
Хук useCallback.
React.memo().


Модуль 13. React бібліотеки
Способи стилізації React додатку:
Css modules.
Styled Components.
Redux та redux-thunk.
MaterialUI.
Formik.
Захист дипломного проекту.
Тестова співбесіда з рекрутером
Тестова співбесіда з тех. лідом

QA MANUAL (Тестування)

Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків

Онлайн

формат

4 місяці

тривалість

17 520 грн

вартість

Теоретична частина
Включає вивчення базової теорії, необхідної для проведення тестування, із закріпленням
матеріалу на лабораторних роботах, спрямованих на відпрацювання технічних навичок.


1. Основи тестування
2. Тестування у життєвому циклі ПЗ: основні визначення
3. Тестування в життєвому циклі ПЗ: моделі розробки ПЗ
4. Класифікація тестування: основні види класифікації тестування, методи тестування
5. Класифікація тестування: види тестування
6. Основи управління тестуванням: організація тестування
7. Основи управління тестуванням: контроль процесу тестування
8. Документація та статичні методи тестування: проектна документація
9. Документація та статичні методи тестування: тестова документація
10. Документація та Статичні методи тестування: статичні види тестування
11. Техніки проектування тестів: категорії методів проектування
12. Техніки проектування тестів: методи
13. Звіти про дефекти
14. Технічні навички: робота з WEB
15. Технічні навички: протокол HTTP, реляційні бази даних, система контролю версій Git.
16. Інструментальні засоби організації та підтримки тестування
17. Основні інструментальні засоби, що застосовуються у тестуванні
Практична частина


Тестування веб-сайту та документування результатів;
тестування мобільного додатку та документування результатів.


1. Тестування web-сайту
2. Тестування web-сайту: створення тестової документації (Google Таблиці)
3. Тестування web-cайту: виконання тестування

PYTHON

Опануйте Python з нуля і почніть розробляти додатки вже через 4 місяці навчання

Онлайн

формат

4 місяці

тривалість

21 900 грн

вартість

Модуль 1. Базовий Python
Ввід-вивід
Умовні оператори
Цикли FOR
Цикли WHILE
Рядки
Списки, кортежі
Словники, множини
Файлова система


Модуль 2. Поглиблений Python
Створення GUI (Tkinter)
Основи ООП – класи та об’єкти
Наслідування, поліморфізм, інкапсуляція, абстрагування, магічні методи
Тестування додатків (unittest)
Паттерни (MVC і інше.)
Багатопоточність (threading, multiprocessing)


Модуль 3. Бази даних
Основи баз даних і мова SQL
Використання об’єктної моделі даних (ORM SQLAlchemy)
Основи розробки web-додатків на Flask
Проект “Зоомагазин”
Проект “IT-блог”
Проект “інтернет-магазин напоїв”


Модуль 4. Робота з фреймворками
Основи розробки web-додатків на Django
Проект “Опитування та голосування”
Проект “Сайт бібліотеки”
Проект “Кіно та серіали”
Використання API (Django REST framework)
Створення складних web-додатків (React+Django,Vue.js+Django)

PROJECT MANAGER

Навчитесь на практиці вибудовувати процеси командної розробки і опануєте Agile, Waterfall та Kanban

Онлайн

формат

3 місяці

тривалість

21 900 грн

вартість

1. Введення в управління проектами: що таке і чим відрізняється від іншого управління.
Концептуальна різниця між Agile та Waterfall. Огляд SDLC – життєвого циклу проекту
2. Загальний огляд технологій, тех. структура: Backend / Frontend, API, mobile, DB, Git, CI/CD,
deployment
3. Ваш перший контакт із замовником. Збір вимог. Упорядкування концепту продукту.
4. Rough estimation, або як підготувати перший прототип із командою.
5. Концепція MVP, пріоритизація. Продаємо проект.
6. Створіть команду власної мрії. Ролі у команді. Teambuilding. Обов’язково поговоримо про
тестування!
7. Як вести проект: Waterfall, Agile/Scrum, Kanban. Що вибрати і для чого?
8. Складаємо беклог продукту. Що таке WBS, milestone, User Story. Підготовка проекту до
старту. Definition of Done.
9. Старт проекту.
10. Задаємо ритм роботи, розуміємо епіки на завдання.
11. Як проводити естімейт із командою та розставляти пріоритети.
12. Що таке ризики та де їх шукати?
13. Проектна документація.
14. Ведемо Change log.
15. Управління командою, розвиток взаємовідносин.
16. Тайм менеджмент, вибір метрик, контроль якості.
17. KPI, OKR, ретроспективи.
18. Як працювати із суміжними відділами у великій структурі (маркетинг, адміни, etc.), у т.ч. на
стороні клієнта
19. Ведення проекту, управління очікуваннями замовника (а також команди та менеджменту
компанії), побудова довірчих відносин із ним.
20. Настав час звітів: аудит проекту, контроль термінів та бюджету.
21. Розбираємо проблеми та конфлікти на проекті.. Як зберегти команду та замовника.
22. Ретроспективний огляд проекту: як вчитися та розвиватися. Підготовка до релізу Розбір
negative use cases
23. Реліз проекту та подальша передача продукту клієнту. Навчання, технічна підтримка.
Переводимо замовника до розряду постійних клієнтів.
24. Захист проектних робіт

FAQ

Вам потрібно обрати навчальну програму та подати заявку. Наступний етап — відбір. Після успішного проходження відбору студент та Powercode Academy укладають договір, студент вносить оплату за рахунок гранту партнерів проєкту та розпочинається навчання.

Відбір на навчання у Powercode Academy проводить наша академія. Однак існують загальні вимоги до студентів. Отже, ви: 

 • громадянин/ка України;
 • віком від 21 до 60 років;
 • не маєте формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в ІТ;
 • рекомендоване володіння англійською — на рівні від B1.

Для студентів навчання фактично безоплатне — його вартість покривається грантом від компанії Binance.

Тривалість навчання залежатиме від обраного напряму. Frontend, QA manual, Python – 4 місяці та PM – 3 місяці.

Навчання проходитиме у онлайн форматі.

Студент подає академії таку інформацію та документи:

 1. Паспортні дані/копія паспорту (можна з Дії)
 2. Дата народження
 3. Контактні дані (телефон, email)
 4. Інформацію про вищу освіту:

Серія та номер диплому про вищу освіту, у випадку:

– “пластикові” дипломи від рівня атестата до магістра, видані протягом 1998-2014 років

– диплом державного зразка від рівня атестата до магістра, видані з 2015 року

Копія диплому, у випадку:

– дипломи, видані до 1998 року

– дипломи, видані військовими ЗВО

 1. Інформацію про досвід роботи:

– електронний витяг з пенсійного фонду, або копію трудової книжки, витяг з ЄДР для ФОП

 1. CV
 2. Короткий мотиваційний лист “Чому саме мені потрібна ця стипендія” (мін. 200 слів)
 3. Binance Account ID (студенту перед поданням заявки потрібно зареєструватись на платформі Binance та вказати ID у заявці)
 4. Сертифікат підтвердження володіння англійської мови (у разі наявності)

На YouTube-каналі Binance є детальні роз’яснення щодо того, як зареєструватись на платформі та успішно пройти верифікацію.  

Про реєстрацію: https://youtu.be/Yf2SpBSR8sE

Про верифікацію: https://youtu.be/AnPB_IQmSF8

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ

Натискаючи на кнопку, я погоджуюсь на обробку персональних даних

Залишити заявку

Надішліть нам ваші контакти і наш менеджер передзвонить вам, щоб відповісти на всі питання про навчання у нашій Академії

Натискаючи на кнопку я погоджуюсь з політикою конфіденційності

This site is registered on wpml.org as a development site.